Mijn werkwijze

In een verkennend gesprek ga ik samen met u achterhalen wat u precies gewijzigd of gemoderniseerd wilt hebben op uw website. En bespreken wat er verder gewijzigd moet worden qua kleur, lettertype, etc.

Aan de hand van deze gegevens zal ik een offerte maken met een geschat aantal uren. Deze uren zullen hoog lijken, gezien ik de tijd ruim inschat om eventuele meertijd voor te zijn. Ervaring leert dat het daadwerkelijk aantal uren vaak lager liggen dan berekend in de offerte, wat voor u als klant altijd positief is. Indien gewenst kunt u per maand een factuur ontvangen voor het gewerkte aantal uren inclusief een specificatie van de dagen en uren die besteed zijn en waar aan gewerkt is.

Na akkoord van de offerte zal ik de pagina's voorbereiden en voorbeelden van de pagina's maken en deze via screenshots aan u voorleggen. Waarna u eventuele wijzigingen, aanpassingen en/of toevoegingen kunt doorgeven.

Zodra de eerste opzet akkoord is, zal ik de pagina's verder uitwerken en deze op mijn eigen hosting plaatsen zodat u er een gevoel bij krijgt wat de bezoeker ervaart. Ook dan zijn wijziginen, aanpassingen en toevoegingen nog mogelijk. Wanneer de website is zoals u het wilt, zal de website op uw eigen domein geplaatst worden.

Zodra dit gereed en gecheckt is door u en mijzelf zal de uiteindelijke factuur opgemaakt worden gebaseerd op het aantal uren dat ik besteed heb, afgerond op halve uren. Eventuele betalingen die al door u zijn gedaan zullen op dit bedrag in mindering gebracht worden.

Voorbeeld van Oud:

Naar nieuw: